Фолклорният фестивал "Море от ритми" е последния в културния календар на града. Той „разказва” за автентичното, акцентира върху него, поднася го във вид съхранен и предаден от поколенията. Едновременно и конкурс, мотивира и дава възможност за стремеж към съвършенство, съпоставя труд, амбиции и постижения, стимулира емоционалното усещане на участници и публика. Фолклорът носи добрите спомени на историята и към това се стреми фестивала – да събира, показва и предава на поколенията.
Фолклорният фестивал „Море от ритми” се организира от Сдружение с нестопанска цел „За Балчик”, гр. Балчик с изключителната подкрепата на Община Балчик под патронажа на Кмета г-н Николай Ангелов  и съдействието на партньори и спонсори.
„За Балчик” е сдружение с нестопанска цел, в което членуваме млади, креативни хора с различни професии, с голям идеен потенциал, изпълнени с енергия и воля да направим светът около нас по - красив и добър.

Сдружение за Балчик   Град Балчик е разположен в североизточната част на Българското Черноморие, на 40 км от  Варна, на брега на морето, в район с умереноконтинентален климат, средната температура през юли е 22 градуса, а температурата на морската вода през лятото достига до 24 градуса.
Градът е основан преди 26 века от гръцки колонисти под
името Круни. През  VІ в. пр. Хр. е  наречен на гръцкия бог на виното и веселието Дионис - Дионисополис. През ІV в. пр. Хр. Дионисополис вече е бил достатъчно важен икономически център. За това говорят откритите монети, сечени в града, върху които е било отпечатано името на бог Дионис. Силно разпространени били култовете към бога на виното и към великата богиня майка Кибела.

История и културно наследство са преплетени и в най-малките детайли на Балчик. Това са незаличими факти, в които може да се огледа всеки един решил да посети Белия град. Нима не искате да видите обитаеми къщи на повече от 100 години, чешми със студена вода, където според легендата, всеки незадомен мъж ако пие остава в Балчик, 150 годишен калдъръм по улица Яворов, Двореца на кралица Мария, античният храм на понтийската Майка на боговете – Кибела и много други интересни артефакти?
Скука ли казвате, че е посещението в музеи, галерии, манастири и въобще паметници на културата?! Уверяваме Ви, че това даже не може и да си го помислите за Балчик. 2600 годишна история няма как да бъде скучна, а само да се потапяте от една епоха към друга. Накратко: Балчик – Земя на седем цивилизации!


град Балчик    Добре дошли в белокаменен Балчик – град с хилядолетна история,  който с право може да бъде “визитна картичка” на европейска страна като България. Като туристическа дестинация  с над 60 хотелски бази посреща хиляди гости целогодишно от цял свят. През 2012 г. е обявен за „Фестивален град на Балканите” от Балканския алианс на хотелиерските асоциации. От  май до  септември е домакин на изпълнители от различни жанрове, участници във фестивалите, изпъстрящи улиците му, преплитайки изкуство, дух и атмосфера в една симбиоза.


   Национален фолклорен фестивал "Море от ритми" - Балчик Нашите цели са да насърчаваме, развиваме и поддържаме ценностите, нагласите, приятелството и контактите между  народите; да стимулираме творчеството в областта на изкуствата, фолклора и занаятите; да усвояваме непреходното фолклорно богатство, популяризиризацията на неговата автентичност и запазване на връзката с народните традиции; организираме и реализираме на международни конференции, концерти, изложби и презентации за обмен на опит, идеи, научни и технически иновации в различни области; да подобряваме условията и възможностите за културен обмен между държавите от цял свят. Основна задача е да развиваме творческите възможности и потенциал на младите таланти чрез използване на всички познати форми на изкуство и откриване на нови методи за творческо себеизразяване.

Именно една такава форма за съхраняване и предаване на  фолклора е фолклорен фестивал „Море от ритми”.

Артистичен директор:

Галина Гавраилова

Галина Гавраилова
+359 882 723 531 
Главен координатор:

traqna0309
Траяна Димитрова
+359 899 974 242
   
Координатор за резервации:

Христо Желев
Христо Желев
+359 899 351 610 
Водещ: Красимир Демиров

Красимир Демиров
Актьор от ДТ "Й. Йовков"
гр.Добрич


Сдружение
„ЗА БАЛЧИК”


България, гр. Балчик
жк.„Балик” бл. 16,
вх. А, ет. 5, ап. 14

 


НФФ "Море от Рирми" - Балчик


Електронна поща:

moreotritmi@abv.bg


Последвайте ни и във
Фейсбук:

Фейсбук - Море от Ритми