НАГРАЖДАВАНЕ
12-ти Международен Фолклорен Фестивал
"Море от ритми" - Балчик 2022


 

Раздел Автентичен

         

Категория А - Танцов изворен фолклор

III място - Представителен танцов състав при Пенсионерски клуб „Брацигово” – гр. Добрич, обл. Добрич с р-л Георги Иванов

II място - Танцов състав при Пенсионерски клуб "Европейски гласове" - гр. Добрич с р-л Кольо Станков

I място - Танцова група при НЧ "Никола Вапцаров - 1940" - с. Попина, обл. Силистра с р-л Петър Илиев

Категория Б - Обреден фолклор

III място - Фолклорна група при НЧ "Пеньо Енчев - 1828" - с. Палаузово, обл. Ямбол с р-л Росен Русев - Раздел Автентичен - Категория Обреден фолклор

III място - Ансамбъл за автентичен фолклор "Староселци" при НЧ "Възраждане - 1940" - с. Старо село, обл. Силистра с р-л Светла Коева

II място - Група за автентични песни "Попинци" при НЧ "Никола Вапцаров - 1940" - с. Попина, обл. Силистра с р-л Катя Драганова

 I място - Кукерска група при НЧ "Просвета - 1892" - гр. Стралджа, обл. Ямбол с р-л Николай Богданов

Категория В -Групи за автентични песни– До 18 год.

III място - Не се присъжда

II място -  Не се присъжда

I място - Детска фолклорна група "Слънце" при НЧ "Свети Димитър Басарбовски 1902" - с. Басарбово, обл. Русе с р-л Спасийка Димитрова

        

Категория Групи за автентични песни– Над 18 год.

III място - Вокална група "Добруджански ритми" от ПК "Младост" - гр. Главиница, обл. Силистра с р-л Пламен Калчев

II място - Женска вокална група „Староселки” при НЧ „Възраждане - 1940” – с. Старо село, обл. Силистра с р-л Стоян Иванов

I място - Група "Пъстра китка" при НЧ "Асен Златаров - 1940" - с. Стефан Караджа, обл. Добрич с р-л Гергана Пенева

I място - Мъжка певческа група при НЧ "Просвета - 1937" - с. Марикостиново, обл. Благоевград с р-л Георги Торимацев

Категория Г - Автентична носия

III място - Всекидневна женска, всекидневна мъжка и носия на жътварка при НЧ "Никола Вапцаров - 1940" - с. Попина, обл. Силистра

II място - Женска носия – с. Козловец, обл. Велико Търново

I място - Женска ваяшка носия  при НЧ „Пробуда 1905“ с. Венелин, обл. Варна

РАЗДЕЛ Сценична раздумка

Категория до 18 год.

III място - Не се присъжда

II място -  Не се присъжда

I място – Не се присъжда

Категория над 18 год.

III място – Недялка Господинова от НЧ "Пеньо Енчев - 1828" - с. Палаузово, обл. Ямбол

         II място – Ирена Владимирова от НЧ „Пробуда 1940” – с. Калипетрово, обл. Силистра

         I  място – Стефан Коев от гр. Нова Загора, обл. Сливен

РАЗДЕЛ Обработен фолклор

Категория Танцови състави и ансамбли – Първа възрастова група

III място - Фолклорна танцова формация "Венети" при НЧ "Рила - 1898" - гр. Долна баня, обл. София с р-л Николай Ибришимов

II място - Фолклорен ансамбъл "Слънце" от СНЦ "ФА Слънце - Суворово" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Петранка Железова

I място - Детска танцова школа при НЧ "Наука - 1901" - гр. Ябланица, обл. Ловеч с р-л Велизар Николаев

Категория Танцови състави и ансамбли – Втора възрастова група

III място - Танцов състав "Чародейци" при ТШ "Колеви" - гр. Варна с р-л Георги Колев

II място - Детски танцов състав "Бърборино” при НЧ "Зора - 1894" - гр. Шабла, обл. Добрич с р-л Гергана Дафова

I място - Детска фолклорна танцова школа "Орисия" - гр. Каварна, обл. Добрич с р-л Стела Иванова

Категория Танцови състави и ансамбли – Трета възрастова група

III място - Клуб за народни танци "Жътвари" - гр. Добрич с р-л Мая Бърдарова

II място - Танцова група при НЧ „Тома Кърджиев - 1873” – с. Червена вода, обл. Русе с р-л Милена Михова

I място - Танцов клуб "Задявка"– гр. Шумен с р-л Жечко Колев

Категория "Камерни танци" до 18 год.

III място - Детски танцов състав „Китен” при НЧ "Свобода 1948" - кр. Китен, обл. Бургас с р-л Мария Върбанова

II място - Детски танцов състав "Приморче" при НЧ „Самообразование 1919” – гр. Приморско, обл. Бургас с р-л Мария Върбанова

I място - Фолклорен танцов театър „Родина” при НЧ „Отец Паисий – 1934” – гр. Варна, обл. Варна с р-л Даниела Колева

 

Категория "Камерни танци" над 18 год.

III място - Камерен танцов състав "Китка" при НЧ "Просвета - 1919" - с. Памукчии, обл. Шумен с р-л Даниела Голбан

II място - "Дивни танци" - гр. Варна с р-л Диана Добрева

I място - Фолклорен танцов театър „Родина” при НЧ „Отец Паисий – 1934” – гр. Варна, обл. Варна с р-л Даниела Колева

Категория Хорове - до 18 год.

III място - Не се присъжда

II място - Не се присъжда

I място - ВГ "Козлуджански звездици" при НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева

Категория Хорове - над 18 год.

III място - Фолклорна група "Славей" при НЧ "Христо Ботев - 1940" - гр. Главиница, обл. Силистра с р-л Пламен Скорчелиев

II място - Група за народно пеене "Светлина" при НЧ "Светлина 1999" - гр. Червен бряг, обл. Плевен с р-л Пенка Николова

I място - Народен хор към Ансамбъл за народни песни и танци "Силистра" при НЧ "Доростол - 1870" - гр. Силистра с р-л Ивелина Димова

РАЗДЕЛ Народно пеене

Категория А - Индивидуални изпълнители - Професионалисти - Първа в. гр.

III място - Емилия Кирачена от НУИ „Добри Христов” – гр. Варна с р-л Женя Райчев - Янева

II място - Виктория Минкова от Школа по народно пеене „Бюлбюли пеят” – гр. Варна с р-л Иванка Друмева

I място - Никола Султанов от НУИ „Добри Христов” – гр. Варна, обл. Варна с р-л Павлинка Тодорова

         Категория А - Индивидуални изпълнители - Професионалисти - Втора в. гр.

III място - Зорница Василева от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Дафинка Дамянова

III място - Ралица Генчева от  НУИ "Добри Христов" - гр. Варна с р-л Иванка Друмева

 II място - Кристиян Стаматов от НУИ „Добри Христов” - гр. Варна с р-л Павлинка Тодорова

I място - Огняна Върбанова  от НУИ „Добри Христов” – гр. Варна с р-л Женя Райчева - Янева

                 

Категория А - Индивидуални изпълнители - Професионалисти - Трета в. гр.

        III място - Не се присъжда

        II място - Не се присъжда

I място - Иванка Димитрова от ПК "Европейски гласове" - гр. Добрич

 

Категория Б: Индивидуални изпълнения - Любители - Първа в.гр.

 

III място - Габриела Костадинова от НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1947"– гр. Варна с р-л Росица Желязкова

III място - Маргарита Георгиева от Детски фолклорен състав "Тракийски слънца" - гр. Варна с р-л Кичка Христова

II място - Владилена Радева от Школа за народно пеене "Бюлбюли пеят" - гр. Варна с р-л Иванка Друмева

II място - Петрана Маринова от НЧ "Иван Данов 1903" - с. Брестница, обл. Ловеч

I място - Дарина-Наталия Янева от Школа по народно пеене „Фолклорна магия” – гр. Варна, обл. Варна с р-л Павлинка Тодорова

Категория Б: Индивидуални изпълнения - Любители - Втора в.гр.

III място - Галина Горанова от НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева

II място - Елия Бериша от Школа по народно пеене при НЧ "Васил Левски - 1945" - гр. Варна с р-л Добринка Колева

I място - Габриела Станева от Детски фолклорен състав "Неранза" при НЧ "Елин Пелин 1977" - гр. Варна с р-л Кичка Христова

Категория Б: Индивидуални изпълнения - Любители - Трета в.гр.

III място - Магдалина Грибнева от НЧ "Светлина 1999" - гр. Червен бряг, обл. Плевен с р-л Християн Ангелов

III място - Кольо Станков от ПК "Европейски гласове" - гр. Добрич

II място - Георги Георгиев от НЧ "Светлина 1928" - с. Деветак, обл. Бургас с р-л Атанас Бяндов

II място - Стоянка Дойчева от СНЦ "Шанс за хора с увреждания" - гр. Варна

I място - Божидар Ников от НЧ „Пробуда – 1896г.” – гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева

          

Категория В: Камерни формации - до 18 год.

       

III място - "Фолклорна шевица" от СУ за Хуманитарни науки и изкуства "К. Преславски" - гр. Варна с р-л Росица Малчева

II място - Детска група "Шарено герданче" от ДГ "Осми март" - гр. Търговище с р-л Албена Димчева

I място - Никола Султанов и Дарина - Наталия Янева от Школа по народно пеене "Фолклорна магия" - гр. Варна с р-л Павлинка Тодорова

Категория В: Камерни формации - над 18 год.

       

III място - Формация "Равен шанс" при СНЦ "Шанс за хора с увреждания" - гр. Варна с р-л Стоянка Дойчева

II място - Формация "Добруджанка" от НЧ "Свобода 1940" - с. Граничар, обл. Добрич с р-л Невена Огнева

I място - ВГ "Евридика" при НЧ "Пробуда - 1896" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Христина Вълчева

I място - Кристина Георгиева и Димитрина Димитрова от НЧ "Иван Данов 1903" - с. Брестница, обл. Ловеч

 

РАЗДЕЛ  КЛУБОВЕ

III място - Танцова школа „Колеви” – гр. Варна, обл. Варна с р-л Георги Колев

III място – Фолклорен танцов клуб „Пламък“ – гр. Бургас, обл. Бургас с р-л Пенка Господинова

II място – Танцов школа „Възрожденци“ – гр. Варна, обл. Варна с р-ли  Георги Зафиров и Галина Симеонова

I място – Танцова формация „Магията на фолклора“ при НЧ „Пробуда – 1954г.“ – гр. Шумен, обл. Шумен с р-л Димитрина Узунова

          

РАЗДЕЛ МЕЖДУНАРОДНИ

Категория А: Хорове

III място – НВА „Български сърца“ – с. Нови Троян, обл. Одеса, Украйна

II място – НВА „Форте“ – гр. Рени, обл. Одеса, Украйна

II място – НВА „Роден край“ – гр. Рени, обл. Одеса, Украйна

I място – НВА „калина“ – гр. Рени, обл. Одеса, Украйна

    Категория Б: Индивидуални изпълнители – до 18 год.

III място - Не се присъжда

II място – Йоана Тодорова – гр. Хамар, Норвегия – р-л Женя Райчева - Янева

I място – Иван Иванов – с. Нови Троян, обл. Одеса, Украйна

    Категория Б: Индивидуални изпълнители – над 18 год.

III място - Не се присъжда

II място – Таисия Диянова – гр. Рени, обл. Одеса, Украйна

I място – Олга Бабина и Олга Джемалиева – гр. Рени, обл. Одеса, Украйна

    Категория В: Танцови състави и ансамбли - първа възр. група – от 7 – 12 год.

III място - Не се присъжда

II място - Не се присъжда

I място – Не се присъжда

         Категория В: Танцови състави и ансамбли - втора възр. група – от 12 – 18 год.

III място - Не се присъжда

II място - Не се присъжда

I място – Не се присъжда

Категория В: Танцови състави и ансамбли - трета възр. група – над 18 год.

III място - Не се присъжда

II място - Не се присъжда

I място – Не се присъжда

          

               Категория Г: Групи за български хора

III място - Не се присъжда

II място - Не се присъжда

I място – Не се присъжда

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ НА ЖУРИТО

"Най – артистично дете" – Пламен Младенов от Детска танцова школа при НЧ "Наука - 1901" - гр. Ябланица, обл. Ловеч

Наградата е осигурена от "Ротари Клуб" Балчик

 

"Най – артистичен детски колектив" – Детска танцова група при Фолклорен колектив "Плетеница" - гр. Велико Търново с р-л Николай Корчев

Наградата кашон с лакомства е осигурена от Организатора

 

"Най – малък участник на фестивала" – Едислав Георгиев от гр. Ябланица, обл. Ловеч

Наградата е осигурена от Организатора

 

"Най – възрастен участник на фестивала" – Кера Проданова от ФГ при НЧ "Пеньо Енев - 1828" - с. Палаузово, обл. Ямбол

Осигурява се "Магията на розата" с. Неофит Рилски

 

"Най – многоброен колектив" – ФА "Слънце" от СНЦ "ФА Слънце - Суворово" - гр. Суворово, обл. Варна с р-л Петранка Железова

Приготвена от Пицария – ресторант „Верони” със собственик Тошко Маринов

 

"Най – весел и атрактивен колектив" – ФК „Гергьовче“ – гр. Бургас с р-л Ивайло Стоянов

Вино - бяло и червено, осигурено от Организатора 

"За съхраняване на автентичния фолклор" – Група за автентични песни при НЧ "П. Р. Славейков - 1927" - с. Сан Стефано, обл. Бургас с р-л Гергана Пенева

Наградата е осигурена от Исторически музей – Балчик с Директор Радостина Енчева

"Най - добър вокален педагог" – Албена Димчева - р-л на Детска група "Шарено герданче" от ДГ "Осми март" - гр. Търговище

Наградата е осигурена от  бутиков магазин „Аngels” с управител Цонка Костадинова

 

"Най – добър хореограф"  - Велизар Николаев - р-л на ДТШ при НЧ "Наука - 1901" - гр. Ябланица, обл. Ловеч

Наградата е осигурена от мазини „Априори” с управител Живка Андонова

„За първи стъпки при работа с деца” – Николай Корчев – р-л на Детска танцова група към ФК "Плетеница" - гр. Велико Търново

Наградата Ваучер за почивка в хотел "Самара"

"За постоянство" - Жечко Колев ръководител на КНХ "Задявка" гр. Шумен

Ваучер за почивка, осигурен от хотел "Хелиос" с управител Симеон Господинов

 

"Най - лична мома" - Дарина - Наталия Янева от ШНП "Фолклорна магия" – гр. Варна, обл. Варна

И

"Най - личен момък" - Никола Султанов от НУИ "Добри Христов" - гр. Варна

"Наградата на Кмета"  - ФТТ "Родина" при НЧ "Онец Паисий - 1934" - гр. Варна с р-л Даниела Колева

 


 Национален фолклорен фестивал "Море от Ритми" - Балчик


 

Артистичен директор:

Галина Гавраилова

Галина Гавраилова
+359 882 723 531 
Главен координатор:

traqna0309
Траяна Димитрова
+359 899 974 242
   
Координатор за резервации:

Христо Желев
Христо Желев
+359 899 351 610 
Водещ: Красимир Демиров

Красимир Демиров
Актьор от ДТ "Й. Йовков"
гр.Добрич


Сдружение
„ЗА БАЛЧИК”


България, гр. Балчик
жк.„Балик” бл. 16,
вх. А, ет. 5, ап. 14

 


НФФ "Море от Рирми" - Балчик


Електронна поща:

moreotritmi@abv.bg


Последвайте ни и във
Фейсбук:

Фейсбук - Море от Ритми